top of page

รูปแบบการใช้งาน

วีว่า โซลูชั่น

ผนังกันร้อน

ผนังกันความร้อน

 ขอคำแนะนำก่อนการใช้งานพิเศษได้จากผู้ผลิต 

(ภาพตัวอย่างจากโครงการก่อสร้างระบบผนังกันความร้อนโดยผลิตภัณฑ์วีว่า บอร์ด) 

แบบหล่อถาวร

ขอคำแนะนำก่อนการใช้งานพิเศษได้จากผู้ผลิต 

(ภาพตัวอย่างจากโครงการก่อสร้างระบบหลังคากันเสียง Dubai Mall ประเทศดูไบ โดยผลิตภัณฑ์วีว่า บอร์ด) 

แบบหล่อถาวร

ไม้รั้ววีว่า

วีว่า บอร์ด :                ไม้รั้ววีว่า ความหนา 16 มม. 


รุ่นที่มีให้เลือก :              1) สีธรรมชาติ ผิวเรียบ 
                              - ขนาด 16x100x1500 มม. 
                              - ขนาด 16x150x1500 มม. 

                           2) สีธรรมชาติ ลายไม้ 
                              - 16x100x1000 มม. 
                              - 16x100x1200 มม. 
                              - 16x150x1200 มม. 
                              - 16x100x1500 มม. 

 

โครงคร่าว :                 โครงเหล็ก C หรือ โครงไม้ 1 1/2” X 3” 

ระยะห่างโครงคร่าว :          ระยะห่างโครงคร่าวแนวนอน 60 ซม. 

วัสดุตกแต่งผิว :             ทาสีน้ำอคริลิกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยทาสี                                รองพื้นปูนเก่าก่อน 

การติดตั้ง :                  ยึดสกรูห่างจากปลายแผ่น 7.5 ซม. 

ไม้รั้ว
บันได

บันไดลามิเนตวีว่า

 วีว่า บอร์ด :             บันไดลามิเนตวีว่า ลูกตั้ง ความหนา 16 มม. 
                          - ขนาด 16x150x1000 มม. 
                          - ขนาด 16x175x1000 มม. 
                          - ขนาด 16x150x1200 มม. 
                          - ขนาด 16x175x1200 มม. 
                         บันไดลามิเนตวีว่า ลูกนอน ความหนา 30 มม. 
                          - ขนาด 30x250x1000 มม. 
                          - ขนาด 30x300x1000 มม. 
                          - ขนาด 30x250x1200 มม. 
                          - ขนาด 30x300x1200 มม. 

การติดตั้ง :         การติดตั้งโดยใช้โครงสร้างบันไดเหล็กรูปพรรณ ใช้เหล็กฉากรับ                           ขอบลูกบันไดทั้งสี่ด้าน : ยึดลูกบันไดติดโครงเหล็กฉากด้วยกาว                         โพลียูรีเธนหรือกาวอีพ็อกซี่ หรือ ยึดด้วยสกรูจากด้านหลังแผ่น 
 

                   การติดตั้งโดยใช้โครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก : ยึดลูกบันได                       ติดกับคอนกรีตที่ขัดเรียบได้ระดับด้วยกาวโพลียูรีเธนหรือกาวอีพ็อกซี่ 

ไม้พื้นวีว่า

วีว่า บอร์ด :                ไม้พื้นวีว่า ความหนา 30 มม. 

รุ่นที่มีให้เลือก :               1) สีธรรมชาติ ลายไม้ 
                              - ขนาด 30x200x2400 มม. 
                              - ขนาด 30x300x2400 มม. 

                           2) สีธรรมชาติ ผิวเรียบ 
                              - ขนาด 30x200x2400 มม.

โครงคร่าว :                 ตงหลัก เหล็ก C ระยะไม่เกิน 30 ซม. 

                            ใช้ตงหลัก 2 ชิ้นบริเวณรอยต่อไม้พื้น 
 

ระยะห่างโครงคร่าว :          ตงหลัก 0.30 ม. หรือน้อยกว่า 

วัสดุตกแต่งผิว :             ตกแต่งผิวด้วยสีย้อมไม้ และทาสีรองพื้นปูนเก่าด้านหลัง 
 

การรับน้ำหนัก :              150 กก/ตร.ม. (สำหรับงานพื้นรับน้ำหนัก การใช้งานภายนอก 
                            แนะนำให้ปูแผ่นรองด้วยวีว่า บอร์ด หนา 24 มม. หรือปูบนพื้น                              คอนกรีต) 

 

การติดตั้ง :                  -ยึดสกรูห่างจากขอบแผ่น 50 มม. 

                            -เว้นร่องระหว่างแผ่น 3 - 5 มม. 
                            -วัสดุอุดรอยต่อแผ่น ได้แก่ โพลียูรีเธน วีว่าเฟล็กซ์ โดยใส่โฟม                                เส้นวีว่าลงในร่องก่อน 
                            -วัสดุอุดหัวสกรู ได้แก่ วัสดุโป๊วอคริลิก หรืออีพ็อกซี่ 

ไม้บังตาวีว่า

วีว่า บอร์ด :                ไม้บังตาวีว่า ความหนา 24 มม. 

รุ่นที่มีให้เลือก :            1) สีธรรมชาติ ผิวเรียบ 
                           - ขนาด 24x75x2400 มม. 
                           - ขนาด 24x100x2400 มม. 
                           - ขนาด 24x75x3000 มม. 
                           - ขนาด 24x100x3000 มม. 

โครงคร่าว :               การติดตั้งกรณีหันด้านหน้าแผ่นออก : 
                            โครงเหล็ก C หรือ โครงไม้ 1 1/2” X 3” 
                            ระยะห่างโครงคร่าวแนวตั้ง 60 ซม. 
                            ใช้โครงสองชิ้นบริเวณรอยต่อแผ่น 
                            ยึดสกรูห่างจากขอบแผ่น 50 มม. 

                          การติดตั้งกรณีหันด้านสันแผ่นออก : 
                            โครงเหล็ก C หรือ โครงไม้ 1 1/2” X 3” หรือเหล็กกล่อง 
                            ระยะห่างโครงคร่าวแนวตั้ง 60 ซม. 
                            เสริมเหล็กฉากติดกับโครงคร่าวด้วยสกรู 
                            ยึดไม้บังตาวีว่าติดกับเหล็กฉาก โดยยึดสกรูห่างจากขอบแผ่น 30 มม. 

 วัสดุตกแต่งผิว :           ทาสีน้ำอคริลิกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน 

ไม้พื้น
ไม้บังตา
bottom of page