top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนVIVA BOARD

งานรับมอบใบรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว Green Label ประเทศไทย


คุณวิชญ บูรณพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ของวีว่า บอร์ด เข้าร่วมงานแถลงข่าว “การพัฒนาอย่างยั่งยืน นำประเทศไทยสู่เป้าหมาย” วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI

ภายในงานมีการมอบใบรับรองสำหรับองค์กร หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีระบบการดำเนินงานซึ่งห่วงใย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดคาร์บอน), การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (อาคารลดคาร์บอน), ใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียน และ ใบรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว

โดยวีว่า บอร์ด มีกระบวนการผลิตภายใต้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label Thailand) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองฉลากเขียว ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค


ดู 76 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page