top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนVIVA BOARD

อบรมมาตรฐานอาคารป้องกันไฟไหม้ กระทรวงสาธารณสุข

วีว่า บอร์ด เข้าร่วมงานอบรมมาตรฐาน และระบบอาคารป้องกันไฟไหม้ จัดโดยกองออกแบบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 สิงหาคม 2565


บรรยายโดย วิทยากรจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบก่อสร้างอาคารป้องกันไฟไหม้เข้าร่วมให้ข้อมูลสินค้าหลายราย ได้แก่ ซีเมนต์บอร์ดวีว่า บอร์ด ฉนวนป้องกันไฟ Stone Wool/Glass Wool แผ่นผนังยิปซั่ม อิฐมวลเบา เป็นต้น
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page