top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนVIVA BOARD

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เยี่ยมชมโรงงานวีว่า บอร์ด ในโอกาสได้รับการรับรองฉลากเขียว และฉลากลดคาร์บอน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เยี่ยมชมโรงงาน และบันทึกคลิปสัมภาษณ์ คุณวิชญ บูรณพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตซีเมนต์บอร์ด “วีว่า บอร์ด” ในโอกาสที่วีว่า บอร์ด เป็นซีเมนต์บอร์ดรายแรกที่ผ่านการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันฯ ทั้งสองประเภท ได้แก่ “ฉลากเขียว” (Green Label) และ “ฉลากลดคาร์บอน” (Carbon Reduction Label)


ห่วงใยและดูแลสิ่งแวดล้อม ไปกับวีว่า บอร์ด ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยวีว่า บอร์ด เป็นบอร์ดใช้งานภายนอกรายแรกของไทย ที่ปราศจากสารใยหิน และส่วนผสมอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น คริสตัลไลน์ ซิลิกา ยูเรียฟอร์มัลดีไฮน์, ผลิตภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งสู่มาตรฐานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เป็นต้น (ตุลาคม 2563)ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page