top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนVIVA BOARD

มอบแผ่นประกอบเตียงโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ป่วย Covid-19 จ.ฉะเชิงเทรา

วีว่า บอร์ด ร่วมส่งมอบแผ่นสำหรับประกอบเตียงในโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ป่วย Covid-19 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา เปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 64


โรงพยาบาลสนามฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมืองฉะเชิงเทรา ในความดูแลของเทศบาลเมืองฯ และโรงพยาบาลพุทธโสธร ใช้พื้นที่อาคารกีฬาของโรงเรียน ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามชุมชน ในช่วงที่จัดการเรียนการสอบแบบออนไลน์ รองรับผู้ป่วยได้เกือบ 200 เตียง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันในจังหวัดยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังถือเป็นชุมชนเดียวกันกับวีว่า บอร์ด เพราะเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตวีว่า บอร์ดอีกด้วย


แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในด้านต่าง ๆ วีว่า บอร์ด ยังพยายามส่งต่อความช่วยเหลือในการมอบสินค้า เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยผู้ป่วย และโรงพยาบาลสนาม ขณะนี้ ได้ส่งมอบไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ในจังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ และอุปกรณ์การแพทย์อีก 2 โรงพยาบาล

วีว่า บอร์ด ขอขอบคุณบุคลากร/หน่วยงานทุกแห่งที่สละแรงกาย เวลา และทุนทรัพย์เพื่อโครงการเหล่านี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page