top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนVIVA BOARD

ผ่านการรับรอง PEFC ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน

วีว่า บอร์ด ผ่านการรับรอง PEFC เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากป่าไม้ซึ่งมีการควบคุม และการจัดการอย่างยั่งยืน (Controlled Sources) ซึ่งถือเป็นการร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอีกทางหนึ่ง และได้รับการประกาศในวารสารของสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย TFCC (กรกฏาคม 2564)


"วีว่า บอร์ด ร่วมห่วงใย และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับทุกคน"

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page