top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนVIVA BOARD

บริจาคอุปกรณ์และทุนการศึกษา บ้านสร้างสรรค์เด็ก

วีว่า บอร์ด และลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ร่วมบริจาคอุปกรณ์และทุนการศึกษา พร้อมกิจกรรมมอบความสุขแก่น้อง ๆ บ้านสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ลำลูกกา คลองสาม ปทุมธานี


มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นหน่วยงานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน กําพร้า เด็กที่พ่อแม่ต้องโทษจําคุก ถูกทารุณกรรม ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เป็นต้น พร้อมกับมีการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยฟื้นฟู พัฒนา ให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของแต่ละคน ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนการศึกษา โดยมีบ้านรองรับเด็ก 2 หลัง คือ บ้านอุปถัมภ์เด็ก และบ้านสร้างสรรค์เด็ก

ติดต่อ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

ที่ตั้ง : 100/475 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0-2574-1381, 0-2574-3753, 0-2574-6162


ดู 116 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page