top of page

ตัวแทนจำหน่าย

ไทวัสดุ สาขา ชะอำ

224 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 40000
โทรศัพท์: 032890300
แฟ็กซ์: -

รุ่งเจริญค้าวัสดุ

104/3 หมู่ที่6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์: 089-7766185, 086-0868451
แฟ็กซ์: 

ไทวัสดุ สาขา เพชรบุรี

120  หมู่ที่ 9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 
โทรศัพท์: 032-890700 
แฟ็กซ์: -

ท่ายางค้าไม้

157/10 หมู่ที่5 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์: 032-461159, 032-461533
แฟ็กซ์: 032-437869

ภาคตะวันตก - เพชรบุรี

bottom of page