top of page

ตัวแทนจำหน่าย

โฮมฮับ

11/1 ถ.มิตรภาพ ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042215222
แฟ็กซ์: -

ไทวัสดุ สาขา อุดรธานี

608 หมู่ 4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042110800
แฟ็กซ์: -

บิ๊กล็อต โฮมโปรดักส์

399/7 หมู่ 2 ซอยบ้านหนองตุ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042-242168
แฟ็กซ์: 042-323018

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา บ้านตาด

823 หมู่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0-4229-2021-2, 0-4229-2032
แฟ็กซ์: 0-4229-2033

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา อุดรธานี

202 หมู่ 5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 043-619 850-99
แฟ็กซ์: 043-511 492, 043-519 649

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา หนองหาน

8 หมู่ 19 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทรศัพท์: 065-239 0574
แฟ็กซ์:

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อุดรธานี

bottom of page