top of page

ข่าวและบทความ

งานติดตั้งผนังภายนอก  โครงการโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

หน่วยงาน ศูนย์ฝึกยุทธวิธี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม ใช้วีว่า บอร์ด ความหนา 12 มม.

เป็นผนังภายนอก ทาสี รอบตัวอาคารฝึกอบรมขนาดใหญ่  ด้วยคุณสมบัติของวีว่า บอร์ด ที่ทนทานต่อความชื้น ไม่บวม ไม่แยกชั้น สีที่ทาไม่หลุดร่อน และมีความแข็งแรงทนทาน จึงสามารถใช้งานภายนอกได้อย่างดี

 

ผู้ออกแบบ : กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท เมืองศิริ จำกัด

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน 2.jpg

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน 1.jpg
bottom of page