top of page

ตัวแทนจำหน่าย

ไทวัสดุ สาขา ตรัง
บริษัท เซ็นสตีล จำกัด

7/4 หมู่ 7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์: 034110500
แฟ็กซ์: -

ภาคใต้ - ตรัง

1/5 ตำบลควนปริง อำเภอเเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์: 092-2899945 
แฟ็กซ์: -

bottom of page