top of page

ตัวแทนจำหน่าย

โฮมฮับ สาขา ขอนแก่น

111 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043472662
แฟ็กซ์: -

ไทวัสดุ สาขา ขอนแก่น

224 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043000300
แฟ็กซ์: -

ขอนแก่นคลังไม้ไทย (1989)

463-465 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-222 191, 043-223 730
แฟ็กซ์: 043-320 093, 043-223 731

 

เคเค เมททอล 2012

498 หมู่ที่2 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 093-3387138, 063-6282825
แฟ็กซ์: 043-306787

 

เหรียญไทย โฮมบิวเดอร์ (ท่าพระซีเมนต์)

135 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์: 043-261 020
แฟ็กซ์: 043-261 338

 

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

377 หมู่ 4 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-619 850-99
แฟ็กซ์: 043-511 492, 043-519 649

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา ชุมแพ

89/9 หมู่ที่ 14 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์: 081-872-2020
แฟ็กซ์: - 

ซีเค เซรามิค 2016

485/9 หมู่ 9  ต.พระลับ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000     043-008-275
โทรศัพท์: 043-008 275

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ขอนแก่น

bottom of page