ตัวแทนจำหน่าย

303 หมู่ 11 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์: 043020300
แฟ็กซ์: -

28 ถ.สารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์: 043-711777
แฟ็กซ์: -

440 หมู่ที่ 16 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทรศัพท์: 043-522444
แฟ็กซ์: 043-513402

45/9 ถนนชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์: 042-044 010
แฟ็กซ์: 042-044 013

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - มหาสารคาม