ตัวแทนจำหน่าย

899 หมู่ 2 ถ.พนังชลประทาน ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-465 555
แฟ็กซ์: 042-465 564
ติดต่อ คุณหนุ่ย 086-603 0112 / คุณแคนดี้

999 หมู่ 5 แยกพญานาค ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042990499
แฟ็กซ์: -

365 หมู่ 6 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-990835-7
แฟ็กซ์: -

414/5 หมู่ 5 ถ.หนองคาย - โพนพิสัย ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-920224
แฟ็กซ์: 042-920-224

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - หนองคาย