ตัวแทนจำหน่าย

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา ชัยภูมิ

8 หมู่ที่ 11 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์: 0-4481-3047-9
แฟ็กซ์: 0-4481-3050

อมตะ วัสดุก่อสร้าง

278 หมู่ที่ 1 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์: 044-056128, 044-056105
แฟ็กซ์: 044-881355

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ชัยภูมิ