ตัวแทนจำหน่าย

8 หมู่ที่ 11 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์: 0-4481-3047-9
แฟ็กซ์: 0-4481-3050

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ชัยภูมิ