ตัวแทนจำหน่าย

788 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055000500
แฟ็กซ์: -

844 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055-378 171, 055-220 990-1
แฟ็กซ์: 055-378 164-5
ติดต่อ คุณมะเดื่อ / คุณกล้า 089-639 5491

111/11 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 088-965-4914
แฟ็กซ์: 055-223-888

9/9 หมู่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5533-5235-7
แฟ็กซ์: 0-5533-5238

ภาคกลาง - พิษณุโลก