ตัวแทนจำหน่าย

16/6 สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์: 056-615746
แฟ็กซ์: 056-615756

ภาคกลาง - พิจิตร