top of page

ตัวแทนจำหน่าย

นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม

68/9 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 035-235 431-3, 035-244 388 ต่อ 22
แฟ็กซ์: 035-323 199
ติดต่อ คุณสยาม เตชะวัฒนวรรณา

โฮมโปร เมกาโฮม สาขา โรจนะ

522 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 035-958000
แฟ็กซ์: 035-958008

ไทวัสดุ สาขา อยุธยา

111/3 หมู่ 3  ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา        จ. พระนครศรีอยุธยา  13000
โทรศัพท์: 035-950680
แฟ็กซ์: -

ไทยถาวรรุ่งโรจน์

 358 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 035-226048
แฟ็กซ์: 035-226050

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา พระนครศรีอยุธยา

8 หมู่ที่ 5 ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 42000
โทรศัพท์: 081-872-2020
แฟ็กซ์: - 
ติดต่อ คุณน้ำ

โกลบอลเฮ้าส์ สาขา พระนครศรีอยุธยา

50/3 หมู่ที่5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160  
โทรศัพท์: 061-0197956
แฟ็กซ์: 

ภาคกลาง - พระนครศรีอยุธยา 

bottom of page