ข่าวและบทความ

งานติดตั้งพื้นวีว่า บอร์ด โครงการ Worldwide Steel Ball

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร กรมชลประทาน ปากเกร็ด  ใช้วีว่า เอชดี (VIVA HD) ซีเมนต์บอร์ด สำหรับงานแผ่นผนังภายนอก  ทนทาน ทนสภาวะอากาศ ทนความชื้น ติดตั้งง่าย  ทาสีตกแต่งทับ หรือเพียงเคลือบน้ำยาเคลือบใสได้ 

(ออกแบบ และก่อสร้าง : PP.DOLOS CO.,LTD.)

งานติดตั้งพื้นวีว่า บอร์ด โครงการ Worldwide Steel Ball

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร กรมชลประทาน ปากเกร็ด  ใช้วีว่า เอชดี (VIVA HD) ซีเมนต์บอร์ด สำหรับงานแผ่นผนังภายนอก  ทนทาน ทนสภาวะอากาศ ทนความชื้น ติดตั้งง่าย  ทาสีตกแต่งทับ หรือเพียงเคลือบน้ำยาเคลือบใสได้ 

(ออกแบบ และก่อสร้าง : PP.DOLOS CO.,LTD.)