ข่าวและบทความ

ระบบหลังคากันเสียง กันความร้อน Viva Performance Roof

หลังคา คือปราการด่านแรกในการป้องกันความร้อนเข้าสู่บ้าน หรืออาคาร การออกแบบติดตั้งเป็นระบบ Viva Performance Roof จะช่วยให้ได้หลังคาที่มีประสิทธิภาพเป็นฉนวนกันความร้อน รวมทั้งเสียงจากภายนอก ทำให้บรรยากาศเงียบสงบ ไม่ร้อน และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศด้วย

 

Viva Performance Roof เป็นระบบหลังคาที่ติดตั้งง่าย และมีประสิทธิภาพสูง โดยติดตั้งร่วมกันระหว่างวีว่า บอร์ด กับฉนวน มีหลายระบบ ซึ่งสามารถศึกษา เลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน

 

จุดเด่นของระบบ

 • ค่า RTTV ต่ำ (Roof Thermal Transfer Value) การถ่ายเทความร้อนรวมของระบบหลังคาต่ำ

 • ป้องกันเสียงจากฝน  และสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี

 • ระบบมีน้ำหนักเบา  ทนทานต่อความชื้น

 • ระบบมีความลาดชันของหลังคาต่ำ  ไม่สูงมาก  จึงติดตั้งง่าย ปราศจากปัญหาในการติดตั้ง

คุณสมบัติของวีว่า บอร์ด

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 878-2537

 • มีความหนาแน่นสูง มีประสิทธิภาพลดเสียงที่แทรกมาในอากาศ

 • ค่าการนำความร้อน ค่า K ต่ำ ลดความร้อนสู่อาคาร

 • ค่าป้องกันเสียง STC ดีกว่าบอร์ดประเภทอื่นในความหนาเดียวกัน

 • ดูดซึมน้ำต่ำ ไม่บวมแยกชั้น 

 • น้ำหนักเบากว่าวัสดุบอร์ดชนิดอื่น

 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานการทนไฟ  BS 476  ข้อ 6 และ 7 จัดอยู่ในกลุ่มวัสดุประเภท O

 • (Virtually Non-combustible)  เป็นวัสดุทนไฟ ไม่เป็นเชื้อเพลิง

 • ผ่านการทดสอบการทนไฟ มาตรฐาน EN13501 ที่ Class B

ภาพโครงการขนาดใหญ่ (Dubai Mall)

ใช้วีว่า บอร์ดความหนา 12 มม. ติดตั้งร่วมกับฉนวน ออกแบบเป็นระบบหลังคากันเสียง กันความร้อน ขนาดกว่าแสนตารางเมตร

ตัวอย่างการออกแบบติดตั้งระบบหลังคา Viva Performance Roof

ติดตั้งได้ง่าย โดยใช้วีว่า บอร์ด ความหนา 12 มม. ร่วมกับฉนวน Rock Wool  และ Metal Sheet

ระบบหลังคากันเสียงและความร้อน จากวีว่า บอร์ด ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้ในโครงการระดับโลกมากมาย เช่น ดูไบมอลล์, เวเนเชียน มาเก๊า, รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซา สิงคโปร์, สนามบินเนปิวดอร์ พม่า, มาริน่า เบย์ แซนด์ สิงคโปร์ เป็นต้น